Szkolenia indywidualne

Focusing jest naturalną umiejętnością kontaktowania się ze swoim doświadczeniem w ciele.
Przejawia się ono w formie uczuć, poczuć, obrazów, dźwięków czy ruchu ciała.

Część osób po paru wskazówkach instrukcji czy paru lekcjach instyntkownie wie,
jak podążać za procesem, wsłuchiwać w różne poczucia, dawać im miejsce i zrozumienie.

Czasami to jest też trudniejsze.
Wtedy dobrze jest skorzystać z indywidualnego szkolenia.
Według Focusingu zorientowanego na relacje wewnętrzne
nauka jest podzielona na
4 podstawowe poziomy:

1 Poziom: Początek drogi
5 spotkań po 2:30 godz. 

Spotkanie z wewnętrznymi poczuciami

 • Podstawy procesu focusingu
 • Język obecności
 • Nauka autonomii w procesie focusingu
 • Odpowiedzialność za sesję
 • Nauka wymiany sesji: towarzysz i focuser

2 Poziom: Droga towarzysza
5 spotkań po 2:30 godz.

Towarzyszenie drugiej osobie w jej wewnętrznej relacji

 • Doświadczanie obecności, różne jakości obecności
 • Co jest wspierające dla wewnętrznego procesu, a co nie jest.
 • Doświadczenie progu/nieznanego, symbolizowanie
 • Zaawansowane techniki słuchania

3 Poziom: Podróż przewodnika
5 spotkań po 2:30 godz.

Wspieranie wewnętrznej relacji drugiej osoby

 • Jak prowadzić proces dla drugiej osoby na różnych etapach procesu
 • Nauka typowej sesji focusingowej, uczenie się wspierających interwencji
 • Nauka prowadzenia początku sesji
 • Dalsza integracja umiejętności słuchania i prowadzenia sesji
 • Kiedy i jak podjąć działanie, jak towarzyszyć, kiedy pojawia się cisza
 • Wsparcie dla autonomii osoby doświadczającej procesu focusingu

4 Poziom: Centrum labiryntu
5 spotkań po 2:30 godz.

Facylitowanie wewnętrznej relacji drugiej osoby

 • Powrót do esencji focusingu, mniej znaczy więcej
 • Rozwijanie wrażliwego słuchania jako formy prowadzenia
 • Pogłębienie procesu uczenia się facylitacji wewnętrznych relacji
 • Praca z doświadczeniami, które są wyparte lub w konflikcie
 • Praca z procesem wewnętrznej krytyki
 • Co kiedy osoba w procesie focusingu czuje blokadę, przytłoczenie,
  nic nie czuje lub czuje „opór”, opowiada historie w miejsce kontaktu i czucia.

  

Każde spotkanie składa się z ćwiczeń i praktyki focusingu.