O focusingu słowami G. Gendlina i Ann W. Cornell

To co jest odcięte, nieodczute, pozostaje bez zmian. Kiedy zostanie odczute, zmienia się. Większość ludzi o tym nie wie. Wydaje im się, że jeśli nie pozwolą sobie poczuć negatywnej części siebie, pozostaną dobrymi ludźmi.  Dzieje się odwrotnie. Negatywne aspekty trwają niezmiennie latami. Kilka chwil poświęconych temu, żeby poczuć je w ciele umożliwia ich zmianę. Jeśli jest w tobie coś złego czy chorego pozwól temu wewnętrznie być i oddychać. To jedyna droga, żeby mogło się rozwinąć w formę, której potrzebuje.

Eugene T. Gendlin

Focusing jest metodą pracy ze świadomością. Jest związany z głębokim słuchaniem siebie, swojego ciała na wszystkich poziomach doświadczania fizycznego, emocjonalnego i subtelnego. Jest oparty na badaniach pokazujących, że zmiana wydarza się, kiedy ludzie zaangażują się w proces zmiany będąc w szczególnym kontakcie ze swoim doświadczaniem. A jeśli nie są w takim kontakcie, będą powtarzać cykle myślenia lub emocjonalnego odczuwania swoich spraw. Ale to nie doprowadzi do zmiany. Jaki jest ten szczególny kontakt, który jest taki pomocny? To jest ten moment, kiedy się zatrzymujemy i pozwalamy sobie wczuć się w całościowe odczucie danej sytuacji z którą się zmagamy. To jest felt sense.

Ann Weiser Cornell

                                                                                                                   w j. angielskim
Myślimy szerzej niż możemy to wyrazić.                                     We think more than we can say.
Czujemy więcej niż zdołamy pomyśleć.                                      We feel more than we can think.
Żyjemy bardziej niż potrafimy poczuć.                                       We live more than we can feel.

A poza tym, jest dużo więcej, jeszcze.                                         And there is much else besides.

Tą nieświadomością jest ciało.                                                      The unconscious is the body.

Eugene T. Gendlin